Welkom op de site voor Stamboomonderzoek van de familie Houkes, Haukes, Houkens, Houkus

Nu ook met de families Ursinus, van der Linden en van Tienen.

Tekst en design:
Ben Houkes Ede


Op deze pagina de volgende onderdelen:

Even voorstellen

De diverse takken

De familie Ursinus

De familie van der Linden en van Tienen

Een stukje geschiedenis

Afkortingen van landen en provincies

Gemeentelijke herindelingen

Wetenswaardigheden

Naamswijzigingen

Stamboom bijwerken

Privacy beleid

Even voorstellen:

Hallo, mijn naam is Ben Houkes. Welkom op mijn website over de familie Houkes / Haukes en families die directe connectie hebben met mijn familie. Ik waardeer het enorm dat u deze website bezoekt en hoop dat u hier de informatie zult vinden die u zoekt. Maar eerst iets over mijzelf, mijn ouders, mijn kinderen en kleinkinderen. U heeft dan een idee waar we ergens in de stamboom Houkes passen.

Ik ben geboren in Ede en woon daar nog steeds. Mijn voorouders zijn afstammelingen van de Millingense tak van de familie Houkes. Mijn grootvader, Bernardus Wilhelmus Houkes, is geboren in Millingen (Gld). Hij was gehuwd met Maria Ursinus en verhuisde via Bennekom naar Ede.
Mijn vader, Bernard Arie (Ben) Houkes, is in Bennekom geboren en heeft zijn jeugd in Ede doorgebracht. Hij was getrouwd met Theodora (Dora) Peters, geboren in Lent (bij Nijmegen). Na hun huwelijk zijn ze in Ede blijven wonen en kregen drie kinderen:
Klik op onderstaand plaatje voor een vergroting.De oudste is Bernardus Wilhelmus Theodorus (Ben) Houkes, geboren te Ede (Gld) (dat ben ik dus....).
De andere twee kinderen (broers van mij) kunt u terugvinden in het stamboomoverzicht.
Ik ben getrouwd met Maria Theresia (Ria) van der Linden, geboren te Vlaardingen (ZH). Wij hebben drie kinderen:

Marcel Houkes, geboren te Ede: getrouwd met Jantine Lagerweij, geboren te Voorthuizen (Gld), zij hebben twee zonen, Jasper en Sander.

Jolanda Houkes, geboren te Ede: was getrouwd met Patrick Cornelissen, geboren te Schöppingen (Dld), heeft twee zonen, Niels en Lars.
           2e huwelijk van Jolanda met Peter Dijk, geboren te Garrelsweer (Gr). Peter heeft 2 zonen uit een vorig huwelijk, Jarno en Lars.
           Jolanda en Peter hebben samen een dochter Tessa.
           Peter heeft bij zijn huwelijk met Jolanda de naam Houkes aangenomen.

Robert Houkes, geboren te Ede: woonde samen met Marjan van Grootheest, geboren te Ede, zij hebben twee dochters, Lotte en Mirte.

Wij zijn dus de trotse Oma en Opa van zeven kleinkinderen.

Al vele jaren houd ik mij bezig met stamboomonderzoek van de familie Houkes / Haukes waardoor ik in de loop der jaren redelijk wat informatie heb verzameld. Een aantal familieleden die ook geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van onze familie, opperde het idee om de stamboom op het internet te plaatsen. In eerste instantie zag ik daar niet zoveel in, er zijn al meerdere websites van de familie Houkes / Haukes, dus wat is de toegevoegde waarde van nog een website?
Al zoekende op het internet naar websites over de familie Houkes moet ik constateren dat er veel verschil is in de samenstelling van de diverse sites. Het varieert van slecht (in de zin van volledigheid of juistheid) tot behoorlijk goed.
Ook deze site is lang niet volledig. Dat is ook niet mogelijk want dagelijks zijn er wel veranderingen door geboorte, huwelijk of overlijden en die gegevens kan alleen maar van betrokken familieleden komen. Dus voelt u zich geroepen om wijzigingen door te geven? Ik ben u er dankbaar voor. Voor eventuele aanvullingen van de stamboom: zie bij Stamboom bijwerken hieronder.

Veel informatie is gevonden op internet en door medewerking van familieleden uit diverse takken van de familie Houkes en Haukes. Alle familieleden die medewerking hebben verleend wil ik daarom heel hartelijk danken voor het toezenden van gegevens en foto's.

Een stamboom is het geschiedenisboek van je familie. Als je de verschillende families wat beter bekijkt dan zie je welk een ellende een gezin soms is overkomen, maar ook zaken waar je om moet glimlachen. De jaartallen spreken voor zich.
De oudst bekende voorvader in de Millingense tak is vermoedelijk geboren omstreeks 1660.
Klik op de knop Stamboom om het stamboomoverzicht te openen.

Terug

De verschillende takken:

De familie Houkes is bekend als:

 • Drachtense tak
 • Zutphense tak
 • Millingense tak

Een koppeling tussen de diverse takken is tot heden nog niet gevonden. Behalve de Millingense tak, die oorspronkelijk (voor zover we kunnen terugvinden) uit Huissen en later uit Zyfflich en Kranenburg (Duitsland) komt, onderzoek ik ook de andere takken.
Vanuit Zyfflich is een deel van de familie Houkes in Millingen aan de Rijn neergestreken.

Van de Zutphense tak heb ik al van diverse families opgaven gekregen over hun directe omgeving. Zelfs van een familie Houkes uit Duitsland kreeg ik een vraag en informatie naar aanleiding van mijn website over de Millingense tak. Deze familie bleek na enig onderzoek van de Zutphense tak af te stammen.

Hoewel het nog niet is bewezen, moet er volgens mij een koppeling tussen de Millingense tak en de Zutphense tak bestaan. Heel frapant is de naamvoering en religie van beide takken. Zowel in de Zutphense tak als in de Millingense tak kom je veelvuldig dezelfde doopnamen tegen en beide takken hebben als religie Rooms Katholiek. Deze familie komt oorspronkelijk uit de buurt van Didam (Gld), dus redelijk dichtbij Huissen waar de andere familie vandaan komt.
De oudste voorvader in de Zutphense tak die ik heb kunnen vinden is Gerardus Houkes, geboren rond 1725 en gehuwd met Geertruida Mees (of Meis).
Heeft iemand hierover nog meer informatie en zou dit met mij willen delen? Ik ben heel erg benieuwd naar uw reactie.

Een koppeling met de Drachtense tak Houkes zal nooit gevonden worden omdat de naam Houkes in Friesland is ontstaan doordat vooral in het noorden van het land de kinderen naast hun roepnaam ook vernoemd werden naar hun voorvaderen (patroniem). Een echte achternaam kende men toen nog niet.
Voor zover het is terug te vinden, is de oudste telg ene Jan Foockes (geboren 1645 te Drachten?) die na zijn eerste huwelijk voor de tweede keer trouwde met Mayke Douwes. Eén van hun kinderen, Fokke Jans, trouwde met Houkjen Sybes (of Wybes). Zie hier het ontstaan van Houkes, niet via vader maar via de naam van moeder (metroniem). Hun kinderen krijgen naast hun eerste naam, ook de naam Houkes toegevoegd. Voor de meeste nakomelingen blijft dat zo. Sommige nakomelingen "dwalen af" naar andere namen zoals Jansma (ook weer een afgeleide van een voorvader), Bruinsma, Tjallings, Rozema, enz.

Bent u ook benieuwd naar uw afkomst of tot welke tak u behoort? Stuur eens een mailtje met informatie. Misschien kan ik u verder helpen.

Druk op de knop Stamboom en er volgt een nieuwe pagina met knoppen die toegang geeft naar de diverse takken Houkes.

Terug

Familie Ursinus:

Mijn oma, de moeder van mijn vader, is Maria Ursinus. Maria is op 9 september 1897 in Heteren geboren. Op 15 oktober 1920 is ze in Millingen getrouwd met mijn opa, Bernardus Wilhelmus Houkes. Maria had vóór haar huwelijk al een dochter van een onbekende vader die bij het huwelijk van Maria de naam Houkes kreeg. Het echtpaar Houkes - Ursinus kreeg samen nog 5 kinderen.

Het onderzoek naar de familie Ursinus gaat terug tot ca. 1550. De naam Ursinus was toen "des Ursijns" met varianten als "des Oursyns en Ursins" en kwam uit België. Ene Michiel des Ursijns woonde in Ieperen België (ook als Yper, Yperen, Ieper) maar vluchtte tijdens de 80-jarige oorlog naar Nederland en kwam terecht in Leiden. Een zoon van hem, David des Ursijns, had 8 kinderen. Een deel van hen wordt "des Ursijns" gedoopt en een ander deel "Ursinus".

Een aantal generaties later zien we ene Hermannus Ursinus, geboren rond 1707 in Steenderen. Veel nakomelingen komen daarom uit Haaften en omstreken. Later verspreidde de familie zich over Lienden, Maurik, Eck en Wiel, Geldermalsen etc.
Na 1900 kom je de naam Ursinus ook in andere delen van het land tegen.
Druk op de knop Stamboom voor verdere toegang.

Van adelijke afkomst?:
Er gaan geruchten dat de familie Ursinus oorspronkelijk uit Frankrijk afkomstig is en van adel zou zijn. Er zou zelfs een kasteel in Frankrijk staan wat ooit aan de familie toebehoorde. Maar de familie is tijdens een veldslag gevlucht en heeft alles achter moeten laten.
Wat hier van klopt is niet helemaal duidelijk. Wel is er bewijs gevonden dat een Ursinus zichzelf een adelijke titel heeft toebedeeld door een titel te kopen. Dat kon vroeger zomaar.
Ook is er bewijs gevonden dat er uit een Ursinus-tak zelfs een RK Paus is voortgekomen. Van beide takken is (nog) geen koppeling gevonden met de hier onderzochte tak Ursinus (des Ursijns).

Zacharias Ursinus:
Binnen de familie Ursinus gaat het gerucht dat Zacharias Ursinus een voorvader of direct familielid zou zijn.

Wie is Zacharias Ursinus?
Zacharias Ursinus is geboren op 18 juli 1534 in Breslau (Polen) De naam Breslau is later veranderd in Wroclaw. Hij overleed, 48-jaar oud, op 6 maart 1583 in Neustadt (Oostenrijk). Hij was hoogleraar theologie en dominee. Zacharias is (nog steeds) wereldwijd bekend want hij heeft samen met Caspar Olevianus de "Heidelberger Catechismus" (Schatboek) geschreven. Hij was o.a. hoogleraar theologie in Heidelberg.
De vader van Zacharias heette Andreas Bär (Baer, Beer of Bear). Maar het stond erg interessant als je vroeger je naam liet verlatiniseren. De Latijnse vertaling voor beer is ursus. Dus liet vader Andreas de naam veranderen in Ursinus.
Nakomelingen van Zacharias vindt je later terug in Nederland. Onder andere Medemblik en Rotterdam. Maar een directe koppeling met de onderzochte tak Ursinus is (nog) niet gevonden.

Terug

Familie van der Linden en van Tienen:

Sinds januari 2015 ben ik ook de stamboom van mijn vrouw Ria aan het uitzoeken. Ria heet Maria Theresia van der Linden. Haar vader is Hendrik Johannes van der Linden en haar moeder Geertruide van Tienen. De familie komt uit Vlaardingen, maar terug in de tijd komt de familie van der Linden uit Noord Brabant, omgeving Eindhoven (Strijp, Nuenen, Gerwen etc.)
Druk op de knop Stamboom voor verdere toegang. In Vlaardingen zijn enkele families van der Linden woonachtig die geen familiebinding met elkaar hebben. Van de uitgezochte tak is ene Hendrik van der Linden ergens tussen 1735 en 1755 vanuit Gerwen (Noord Brabant) naar Vlaardingen vertrokken. Hij trouwde daar in 1755 met Anna Sebilla Beckman (Beekman/Veerbeek). Anna is in Duitsland geboren. Hendrik is dus de stamvader van de Vlaardingse tak van der Linden.

Van de naam van Tienen zijn in Vlaardingen een paar families te vinden waarvan de familiebinding niet helemaal zeker is. De oudst bekende van Tienen is Pieter Janszoon van Tienen, geboren omstreeks 1685. Vermoedelijk is hij uit de omgeving Stratum (NBr) afkomstig maar daarvan is nog geen bewijs gevonden.

Tussen de familie van der Linden en van Tienen zijn een aantal huwelijken bekend. De Katholieke gemeenschap in Vlaardingen was vroeger klein en vrij hecht. Dus is het niet zo vreemd dat binnen die kleine gemeenschap werd getrouwd. Een aantal bekende namen zijn naast van der Linden en van Tienen: Boeije, Bogaart (in diverse schrijfvormen), Bonefaas, Groenewegen, Huisman, Kock, Odijk, Kwak of Quack, Stigter, Vermeulen.

Terug

Een stukje geschiedenis:

Invoering Burgerlijke Stand:

Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in de Zuidelijke Nederlanden (Vlaanderen en Brabant) waren de familienamen al eeuwenlang gestabiliseerd, maar dat was niet zo in de noordelijke provincies van Nederland. Iedere burger die daar nog geen vaste achternaam had, werd met een apart decreet van Napoleon van 18 augustus 1811 verplicht er een te kiezen. Klik hier voor de tekst van het decreet.

Dat sommige mensen bij wijze van protest een belachelijke naam als Naaktgeboren of Zondervan zouden hebben gekozen, is een hardnekkige mythe. Deze namen zijn vaak al veel ouder.
Toch bleven er in Noord-Nederland nog geruime tijd mensen over die geen achternaam voerden. Op 17 mei 1813 werd een nieuw decreet uitgevaardigd waarin bepaald werd dat men toch echt voor 1 januari 1814 een achternaam moest kiezen. Maar ook dat werd niet overal opgevolgd. Veel later, toen het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden alweer enige tijd een feit was, vaardigde koning Willem I op 8 november 1825 nog een Koninklijk Besluit uit waarin werd bepaald dat wie nog geen (vaste) achternaam had vastgelegd, daar nog 6 maanden de tijd voor kreeg.
(info: Wikipedia, "Burgerlijke stand")

Geschiedenis van het land van Kleef ofwel Hertogdom Kleef (Kekerdom, Millingen, Leuth, Huissen, enz.)

De oudste bekende voorvader in de Millingense tak van de familie Houkes woonde in Huissen bij Arnhem. In de stamboom zie je dat de familie later ook in Zyfflich (Duitsland) en omgeving heeft gewoond en een tak naar Millingen aan de Rijn verhuisde. Ook in Kekerdom streken een aantal familieleden neer.
Verhuisde men dan zomaar van Nederland naar Duitsland en later weer terug?
Kekerdom en Leuth zijn in 1473 door Karel de Stoute geschonken aan Kleef. In 1666 ging het hertogdom Kleef over in Pruisisch bezit. Kleef was een hertogdom in de Nederrijns-Westfaalse Kreits, gelegen aan beide kanten van de Rijn, tussen het prinsbisdom Münster, de abdij Essen en de hertogdommen Berg, Brabant, Gelre en Gulik.
Het hertogdom omvatte ongeveer de huidige districten Kleef, Wesel en de stad Duisburg alsmede in Nederland een deel van de Liemers (Zevenaar, Lobith, Wehl, Pannerden), Huissen, Malburgen en de Kleefse Waard in het zuidoosten van Gelderland en Mook in het uiterste noorden van Limburg. Hoofdstad was de gelijknamige stad Kleef.

Huissen was vroeger dus een onderdeel van het "Land van Kleef", de verhuizing van onze voorvaderen van Huissen naar Zyfflich en daarna naar Millingen is dus niet zo vreemd. Het was indertijd allemaal Duits grondgebied.
Later kwam Huissen in het bezit van de Keurvorst van Brandenburg. Tijdens het Wener Congres van 7 oktober 1816 werden alle thans Nederlandse plaatsen weer aan Nederland afgestaan.
(info: Wikipedia, "Liemers (Streek)")

Terug

Afkortingen van landen en provincies:

In de stamboom zie je bij de plaatsnamen een afkorting staan. Dit is de afkorting van een land of provincie in Nederland.
De meeste afkortingen zullen voor iedereen wel duidelijk zijn, Provincies worden afgekort als XX, Xx, Xxx. Dus Noord Holland is NH, Limburg is Lb, Gelderland is Gld.
De landen op de wereld hebben een ISO-landenafkorting. Deze afkorting kan 2- of 3-letterig zijn. Om geen verwarring te krijgen met afkortingen van Nederlandse provincies wordt in de stamboom de 3-letterige landenafkorting gebruikt (XXX).
Druk op de knop Afkortingen voor het volledige overzicht van afkortingen.

Terug

Gemeentelijke herindelingen:

Door de gemeentelijke herindeling en de daardoor ontstane gemeente Vijfheerenlanden zijn per 1 januari 2019 een aantal woonplaatsen overgegaan van de provincie Zuid Holland naar de provincie Utrecht.
Bij de betreffende woonplaatsen is de provincietoevoeging aangepast en zie je als toevoeging een dubbele afkorting staan. Bijvoorbeeld Leerdam (Utr/ZH).
Utrecht is dus de nieuwe provincie en Zuid Holland de oude provincie.

Het gaat om de steden Leerdam en Vianen, de dorpen Ameide, Everdingen, Hagestein, Hei- en Boeicop, Hoef en Haag, Kedichem, Leerbroek, Lexmond, Meerkerk, Nieuwland, Oosterwijk, Schoonrewoerd, Tienhoven aan de Lek en Zijderveld, de buurtschappen Achterdijk (grotendeels), Achthoven, Bazeldijk (deels), Bolgerijen, Broek, Diefdijk, Geer, Helsdingen, Hogewaard, Hoogeind, Klein Oosterwijk, Kortenhoeven, Kortgerecht, Lakerveld, Loosdorp, Middelkoop, Ossenwaard (deels), Overboeicop, Overheicop, Recht van ter Leede, Sluis, Tienhoven en Weverwijk.

Terug

Wetenswaardigheden:

De naam Haukes komt in Nederland ook voor als gebied, buurtschap of als water:

 • De Haukes, een gebied (dorpje van een paar honderd inwoners) in het zuidwesten van Wieringen in de kop van Noord Holland.

 • Haukes, een buurtschap tussen Millingen en Kekerdom. De streek is genoemd naar het transportbedrijf Haukes wat hier vroeger gevestigd was.
  Er is een leuke website over de geschiedenis van Hermann Haukes, de oprichter van het transportbedrijf. Kijk maar eens op:
 • Website van Haukes Kekerdom Nostalgie.

 • Houkesloot, een water bij Sneek. De juiste schrijfwijze is mij nog onduidelijk. Is het Houkes-loot of is het Houke-sloot? Ik vermoed Houke-sloot want in Sneek is er een Houke-poort, een wooneiland gelegen aan de Houkesloot.
  Eveneens is er grote onduidelijkheid over au of ou. Is het dus Haukesloot of Houkesloot. Beide namen kom je tegen. Wie het weet mag het mij zeggen.
  De naam Hauke, Haukes en Houkes komt in Friesland veelvuldig voor.

 • Speciaal voor de Friese namen Hauke of Haukes:
  Als je kijkt in de dikke Van Dale, Groot woordenboek der Nederlandse taal onder Hauk, dan staat er letterlijk:

  Hauk (de (m.); -en) [variant van havik, vgl. Oud-Fries hauk, Oud-Noors haukr], volksnaam voor havik.

 • Maar ook in het Brabantse dialect komt de naam houkes/hauwkes voor en betekent 'peulen/peultjes'.

Terug

Naamswijzigingen:

Let op!
Verschrijvingen van achternamen kwam vroeger nogal eens voor. Bij de familie Houkes zijn gezinnen bekend waar de kinderen deels als Houkes en deels als Haukes staan ingeschreven. Niet in vaste volgorde maar in willekeurige volgorde. Meestal wordt deze schrijfwijze dan weer verder doorgevoerd bij hun nakomelingen.
Dit is begrijpelijk omdat vroeger de aangever van een geboorte, huwelijk of overlijden niet altijd het lezen en schrijven machtig was. De ambtenaar, pastoor of dominee schreef de naam dan naar beste goeddunken op. Daarom komt het voor dat de schrijfwijze van een naam in de huwelijksakte en / of overlijdensakte afwijkend is ten opzichte van de doop- of geboorteakte.
In het algemeen wordt de schrijfwijze van de doop- of geboorteakte aangehouden.

Ook in de stamboom van der Linden komt het veelvuldig voor dat een achternaam op verschillende manieren werd geschreven. Een voorbeeld:

De naam Bogaart komt voor als: Bogaard, Bogaardt, Bogaert, Boogert, Boogaart, Boogaarts enzovoort. Evenzo met de naam Kwak. Kijk dan ook onder de naam Quak of Quack
Een persoon kan meerdere keren van naam veranderen.

Terug

Stamboom bijwerken:

Natuurlijk is een stamboom nooit volledig. Bijna dagelijks ontstaan er mutaties door geboorte, huwelijk of overlijden. Het blijft altijd een uitdaging om mutaties op te sporen. Hiervoor is de hulp van iedereen erg welkom. Dus als u de stamboom heeft bekeken en hierover een opmerking, een vraag of een ander bericht over de site wilt doorgeven dan kunt u dit mailen door op de knop E-mail te drukken of maak gebruik van het Gastenboek.
Ik ben erg benieuwd naar uw reacties.

Maar ook als u aanvullingen of wijzigingen hebt die van belang kunnen zijn voor deze stamboom en u wilt dat melden, dan stel ik dat heel erg op prijs. Maak dan gebruik van de pagina Mutaties. Niemand is gebaat bij onjuiste gegevens, het kan voor sommige mensen zelfs beledigend zijn als er foutieve informatie wordt gegeven.
Heeft u (pas)foto's in digitale vorm, dan zijn deze uiteraard ook van harte welkom. In het mutatieformulier is een optie om een foto of ander bestand als bijlage toe te voegen.
Met de knop Browse... of Bladeren... zoekt u de foto of bestand in uw computer op en voegt u het toe. Als alles is ingevuld, klikt u op de knop Versturen (onder aan de lijst). Het wijst zich allemaal vanzelf.
Bewijsmateriaal wordt erg op prijs gesteld. Bewijsmateriaal kan zijn: geboortekaartjes, huwelijksaankondigingen, rouwadvertenties of rouwbrieven, aktes die men van de gemeente krijgt bij aangifte of huwelijksvoltrekking.
Het bewijsmateriaal hoeft niet het orgineel zijn, maar een duidelijke kopie wordt erg op prijs gesteld.


Door het toevoegen van foto's gaat u er mee accoord dat deze foto's in het stamboomoverzicht worden gepubliceerd!
 
Natuurlijk ben ik ook bereid om met andere genealogen gegevens uit te wisselen. Neem daarvoor met mij contact op via de knop E-mail.

Ik zoek nog steeds naar:
- Geboorte-, overlijdens- en trouwdatums van personen waar geen datum is ingevuld. Waar - Privacy - is ingevuld daarvan is de datum bij mij bekend;
- Volledige (doop)namen van personen die onvolledig, of waarvan alleen de voorletters bekend zijn;
- Namen van personen die nu als Onbekend in de lijst staan vermeld;
- Niet vermelde personen.

Bij voorbaat dank voor uw medewerking!!!

Terug

Privacy:

In de overzichten zijn omwille van privacy de datums van nog in leven zijnde personen verwijderd. Er staat op de plaats waar een datum hoort te staan: - privacy -. Staat dit er niet dan is er geen datum bekend. Weet u van een persoon wel datums en u wilt dat aan mij doorgeven, dan stel ik het bijzonder op prijs als u dan het mutatieformulier wilt invullen of mij een mailtje te sturen .

Mocht U op deze site informatie aantreffen over uzelf en/of uw gezinsleden en u stelt geen prijs op de publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden, of in overleg met u worden aangepast.
Nadat uw gegevens zijn verwijderd, kunnen ze nog geruime tijd bij de verschillende zoekmachines zichtbaar zijn. In de loop der tijd verdwijnen uw gegevens daar ook. Op verwijdering bij de zoekmachines kunnen we geen invloed uitoefenen.

Regels voor de privacy vindt u door de knop Privacy te drukken.

Veel plezier met uw ontdekkingsreis in het verleden van de familie Houkes/Haukes, van der Linden, van Tienen en Ursinus.

Ben Houkes, beheerder van de website.

Terug

>