Privacyregels, toegepast bij ons Stamboomonderzoek:

Hoe zit het met de privacy?

Genealogie of Stamboomonderzoek is een fascinerend tijdverdrijf en we willen steeds meer weten over onze afkomst en de geschiedenis van onze familie. Daardoor zal de dorst naar kennis nimmer worden gelest. Het is daarom van het grootste belang enige beheersing in acht te nemen. We mogen nooit die mensen beledigen wiens geschiedenis we willen behouden.

Het publiceren van persoonsgegevens is aan strenge eisen gebonden. De wet op bescherming van persoonsgegevens is daar duidelijk in:

Gegevens van levende personen mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de personen zelf niet gepubliceerd worden in verband met de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP).

Daarom is de auteur van de stamboom, kwartierstaat, genealogie en/of parenteel verantwoordelijk om de privacy aspecten in de publicatie te controleren!

Als één van de volgende regels van toepassing is, dan wordt een persoon als overleden beschouwd en mogen alle gegevens gepubliceerd worden:

  • er is een datum van overlijden/begraven bekend

  • de persoon is meer dan 120 jaar geleden geboren

  • de persoon heeft een echtgenoot, echtgenote of partner die meer dan 120 jaar geleden is geboren

  • de persoon is meer dan 90 jaar geleden getrouwd

  • de persoon heeft kinderen die meer dan 100 jaar geleden zijn geboren/gedoopt/overleden/begraven

  • de persoon heeft kinderen die meer dan 70 jaar geleden zijn getrouwd

  • de vader of moeder van de persoon is meer dan 150 jaar geleden getrouwd

  • de vader of moeder is meer dan 100 jaar geleden begraven/overleden

  • één van de broers of zussen van de persoon zijn meer dan 120 jaar geleden geboren/gedoopt/overleden/begraven

Vindt u dat u, ondanks onze inspanning, onjuist in de stamboom bent weergegeven, geeft u dat dan aan ons door via mail met de knop E-Mail of maak gebruik van het mutatieformulier via de knop Mutaties.
Alleen met uw medewerking is het mogelijk een juiste weergave met correcte gegevens te maken.

Mocht U op deze site informatie aantreffen over Uzelf en/of Uw gezinsleden, en stelt U geen prijs op de publicatie hiervan, dan hoor ik dat graag.
De gegevens zullen dan van deze site verwijderd worden, of in overleg met U worden aangepast.
Nadat uw gegevens zijn verwijderd, kunnen ze nog geruime tijd bij de verschillende zoekmachines zichtbaar zijn. In de loop der tijd verdwijnen uw gegevens daar ook. Op verwijdering bij de zoekmachines kunnen we geen invloed uitoefenen.